NADZÓR DYREKTORSKI GR 1

Poniedziałek, 29 Marzec 2021
U rodzica dziecka z grupy I potwierdzono dodatni wynik na obecność COVID19.
Po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Szczecinie grupa  zostaje objęta nadzorem dyrektorskim od 29.03.2021 r. do 05.04.2021 r.
Sanepid zaleca obserwację stanu zdrowia dzieci, wykonywać pomiary temperatury i w razie niepokojących objawów niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.