ZAWIESZENIE GRUPY I

Niedziela, 02 Maj 2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u dziecka z grupy I
informuje, że dzieci z grupy I obecne w żłobku w dniach 26-30.04.2021 r.
podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845).
Grupa zawieszona jest w działalności do 10.05.2021 r. włącznie.


Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez Dyrektora Żłobka nr 1 do kwarantanny na stronie www.gov.pl.
Rodzice nie wypełniają formularzy.