Podpisywanie umów na rok 2021/2022

Środa, 16 Czerwiec 2021
       Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż rodzice/opiekunowie dzieci pozostających w żłobku na rok szkolny 2021/2022
zobowiązani są podpisać nową umowę o świadczeniu usług opiekuńczych.
Umowę należy podpisać u dyrektora żłobka w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2021 r.

Na podpisanie umowy zapraszam od 16.08.2021 r.
           Przed podpisaniem umowy rodzic/opiekun zobowiązany jest dostarczyć:
- aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu własnej działalności gospodarczej (aktualny wydruk CEIDG) przez rodziców/opiekunów;
- umowa o świadczenie usług opiekuńczych (2 egzemplarze), z wypełnionymi rubrykami dotyczącymi danych rodziców/opiekunów prawnych i dziecka;
- karta informacyjna dziecka;
- oświadczenie o sytuacji dziecka (dotyczy rodziców niebędących w związku małżeńskim);
- oświadczenie ulga (dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, których drugie dziecko uczęszcza do przedszkola publicznego, nie dotyczy dzieci uczęszczających do zerówek);
- oświadczenie o zamieszkaniu;
- zobowiązanie COVID;
-zezwolenie (zgoda) na rozpowszechnienie wizerunku.