Wzrost opłaty stałej za Żłobek

Piątek, 30 Grudzień 2022
Informuję, że od 1 stycznia 2023r.
w związku  ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2023 roku
wzrasta opłata stała za żłobek
i będzie wynosić:  464,17 zł.

Dla posiadaczy ulg będzie to odpowiednio:
Ulga 50%- 232,09 zł
Ulga 75%- 116,04 zł