Zapisy

Rekrutacja do żłobków odbywa się w systemie ciągłym, trwa cały rok. Nabór wrześniowy związany jest z odejściem najstarszych dzieci do przedszkoli, przez co zwiększa się ilość wolnych miejsc w placówkach.

Warunkiem zapisania do żłobka jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL

Wnioski o przyjęcie dziecka przyjmowane są codziennie w godz. 9:00- 14:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) wyłącznie przez żłobek I preferencji.

Aby zapisać dziecko do żłobka:

  1. Należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka:

–  w formie elektronicznej (dostępny na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek ) lub papierowej (dostępnej w żłobku)

  1. Następnie z wydrukowanym (wypełnionym) i podpisanym formularzem należy udać się do żłobka I preferencji w celu zarejestrowania dziecka w systemie. Otrzymają wówczas Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające m.in. login i hasło umożliwiające bieżące monitorowanie kolejności oczekiwania dziecka do wybranych żłobków .