POCZYTAJ MI CIOCIU... GR.I

Gdy książki czytasz,
wiedzę połykasz,
przygody przeżywasz,
umiejętności zdobywasz.