GRUPA II

10 października obchodziliśmy Dzień Drzewa.
Z tej okazji dzieci wykonywały pracę plastyczną .
W tym dniu poruszaliśmy także temat znaczenia przyrody dla nas wszystkich.