GRUPA I PASOWANIE

Idzie sobie nasz maluszek,
śpiewa, tańczy, no i skacze.
Dziś też powód ma do śmiania,
bo to dzień jest Pasowania!!!