GRUPA II

Prace plastyczne są ulubionymi zabawami naszych dzieci.
Rozbudzają i rozwijają ich wrażliwość estetyczną  oraz 
indywidualne zdolności twórcze.
Dzieci odkrywają przyjemność tworzenia i cieszą się uzyskanym efektem.