GRUPA III Dokarmiamy ptaszki zimą.

Podczas zabawy dzieci dowiedziały się dlaczego należy dokarmiać
ptaki zimujące w kraju.
Poznały nazwy ptaków, oraz czym odpowiedzialnie je karmić.