Filmik z zajęć umuzykalniających maj 2022-grupa I Żabki

https://youtu.be/TbQ_bGiDt5s