KWARANTANNA DLA DZIECI Z GRUPY I

Środa, 31 Marzec 2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u dziecka z grupy I
informuje, że dzieci z grupy I obecne w żłobku w dniu 26/03/2021
podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845)
w terminie od 31/03/2021r. do 05/04/2021r.  (włącznie)


Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez Dyrektora Żłobka nr 1 do kwarantanny na stronie www.gov.pl.
Rodzice nie wypełniają formularzy.