Żłobek zastępczy na okres wakacyjny

Wtorek, 16 Maj 2023
Drodzy Rodzice,
Przypominam, że w miesiącu sierpniu 2023r. żłobek będzie zamknięty.
Podania o żłobek zastępczy mogą składać rodzice, którzy nie mają możliwości skorzystać z urlopu wypoczynkowego w tym czasie. Ze żłobka zastępczego można skorzystać maksymalnie przez okres 2 tygodni (10 dni roboczych).
Podania należy złożyć do dyrektora Żłobka nr 1 w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 9 czerwca 2023r.  W podaniu należy podać termin przebywania w żłobku zastępczym.
Do podania (jako załącznik) należy dołączyć zaświadczenia obojga rodziców z zakładu pracy potwierdzające brak możliwości udzielenia urlopu przez pracodawcę w tym terminie.
Podania bez zaświadczeń z pracy oraz doniesione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsca w żłobku zastępczym będą przydzielane w różnych lokalizacjach miasta w miarę posiadanych możliwości.
1. Żłobek nr 2 ul. Kostki Napierskiego 6 c
2. Żłobek nr 5 ul. Kazimierza Królewicz 61
3. Żłobek nr 7 ul. Podhalańska 1-3
4. Żłobek nr 9 ul. Brytyjska 19
5. Żłobek nr 10 ul. Janusza Kusocińskiego 2
6. Klub Dziecięcy nr 2 ul. Władysława Łokietka