PRZEDŁUŻENIE UMOWY

Czwartek, 22 Czerwiec 2023
Szanowni Państwo,
      Uprzejmie informuję, iż rodzice / opiekunowie dzieci pozostających w żłobku na rok szkolny 2023 / 2024 zobowiązani są podpisać 
nową umowę o świadczeniu usług opiekuńczych. Umowę należy podpisać u dyrektora żłobka w nieprzekraczalnym terminie do
31.08.2023 r.
                                                                                 Na podpisanie umowy zapraszam od 16.08.2023 r.

   Przed podpisaniem umowy rodzic / opiekun zobowiązany jest dostarczyć :
- umowę (dwa egzemplarze uzupełnione w miejscach dotyczących danych rodziców i dziecka ),
- aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu (obojga rodziców), lub prowadzeniu własnej działalności gospodarczej przez rodziców / opiekunów.