UWAGA

Czwartek, 22 Czerwiec 2023
   Od pierwszego lipca w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie tym samym opłata stała za żłobek i będzie wynosić:
100% - 479.00 zł
50% - 240.00 zł
75% - 120.00 zł
Opłaty w wakacje:
- nie płacimy za żłobek w sierpniu (nie dotyczy dzieci uczęszczających do żłobków zastępczych )
- rodzice dzieci skierowanych do żłobków zastępczych opłatę za żłobek dokonają na konto naszego żłobka.
  Kartki z opłatą za żłobek dostaną Państwo ostatniego dnia lipca.

W lipcu i sierpniu nie opłacamy zajęć dodatkowych. W okresie wakacyjnym nie opłacamy również Rady Rodziców.

  Ważne informacje:
  - rodziców dzieci odchodzących do przedszkola, którzy wiedza, że ich dziecko nie będzie uczęszczało do żłobka w lipcu,
z przyczyn organizacyjnych proszę o poinformowanie dyrektora żłobka, gdyż należy rozwiązać umowę.