Aktualności

Informacja

Z powodu konieczności przeprowadzenia remontu żłobek nr 1 będzie zamknięty od 1 lipca do 31 grudnia...

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci tylko przez rodziców/opiekunów prawnych

Drodzy Rodzice, przypominam, że w stanie epidemii przyprowadzać i odbierać dzieci ze żłobka mog...