DZIŃ BABCI I DZIADKA

21.01 Dzień Babci i Dziadka, pogadanka na temat dzisiejszego święta. Rozmowy indywidualne dzieci o babci i dziadku. Wyodrębnianie ze zbioru przedmiotów kojarzących się z postacią babci i dziadka.