GRUPA IV POWITANIE JESIENI

Z tym jesiennym wiatrem
tańczą sobie liście.
Tańczą sobie, tańczą
czerwone i złociste.